Trường TH Nguyễn Chí Thanh

Được thành lập từ năm 1989 đến nay …..